Şu Anda Okuyorsunuz
Adım Adım Tüp Bebek Tedavisi

Adım Adım Tüp Bebek Tedavisi

Tüp Bebek Tedavisi (In Vitro Fertilizasyon – IVF) Nedir?

Kadında oluşan olgun yumurta, erkeğin spermiyle kadının  tüplerinde  karşılaşmakta,  döllenme gerçekleşmekte  ve  oluşan  embriyo  rahim içerisine tutunarak 9 ay boyunca büyümektedir. Kendiliğinden gebe kalamayan çiftlerde, kadından alınan  yumurta  ve  erkekten  alınan  spermler, laboratuvar  şartlarında  bir  araya  getirilerek döllendirilebilmektedir. Oluşan embriyoların gelişimi birkaç gün laboratuvar şartlarında takip edilmekte ve iyi kaliteye sahip bir veya iki tane embriyo rahim içine  yerleştirilmektedir.  Kadın  tüplerinde  doğal şartlarda olan döllenmenin, dışarıda laboratuvar şartlarında sağlanmasına “Tüp Bebek” işlemi adı verilmektedir.

Mikroenjeksiyon (ICS) nasıl uygulanır?

Erkeğe  ait  çeşitli  faktörlerden  dolayı  sperm yumurtayı   dölleme   yeteneğini   yerine getiremediğinde  ise,  sperm  mikroskop  altında yumurta içerisine enjekte edilmekte ve döllenme bu  şekilde  elde  edilmektedir.  Bu  işleme “Mikroenjeksiyon” adı verilmektedir. Bu yöntemle sadece  meniden  elde  edilen  spermlerle  değil, menisinde  sperm  bulunmayan  erkeklerde  de testislerden  elde  edilen  spermler  kullanılarakgebelik  sağlanabilmektedir.  Tüp  Bebek  ile Mikroenjeksiyon’un  farkı,  Tüp  Bebek’te  spermler yumurtanın çevresine konulmakta, Mikroenjeksiyon’da ise,  tek  tek  her  bir  yumurtanın  içine  enjekte edilmektedir.

Tüp Bebek sağlıklı mıdır?

Bu zamana kadar yapılan çalışmalarda, Tüp Bebek ve Mikroenjeksiyon  uygulamalarıyla  dünyaya  gelen bebekler ile kendiliğinden oluşan gebeliklerden doğan  bebekler  arasında  olumlu  veya  olumsuz yönde bir fark saptanmamıştır.

Tüp Bebek Tedavi Süreci

Tedavi ne zaman başlar?

 • Tedavi kanamanızın ilk 10 günü içinde herhangi bir günde başlayabilir.
 • Tüp bebek  tedavisi  için  bir  ön  hazırlık  dönemi   gerekebilir.

Yumurtalıkların UyarılmasıTüp Bebek ve Mikroenjeksiyon tedavisinin başarılı olabilmesi  için  yumurtalıklar  birden  fazla  sayıda yumurta  üretmek  üzere  uyarılmalıdır.  Bunun  için “Gonadotropin“ adı verilen güçlü ilaçlar kontrollü bir şekilde uygulanır. Günümüzde pek çok ilaç cilt altı enjeksiyon şeklinde yapılabildiği için, Gonadotropin enjeksiyonları  hastanın  kendisi  tarafından  da uygulanabilir.

Tedavi ne kadar sürer?

Tedavi genelde 10-12 gün kadar sürer. Bu aşamada belirli  aralıklarla  ultrason  incelemelerine  gelmeniz istenir.  Bu  incelemeler  tedavinin  sonuna  doğru sıklaşır. Yumurtaların yeteri kadar olgunlaştığı kabul edildiği  zaman,  kanamanızın  ilk  10  gün  içinde herhangi bir günde, size bildirilecek bir saatte son bir tedaviye başlanabilir.

Tedaviye nasıl başlanır?

Hastaneye  geldikten  sonra  bir  ultrason  incelemesi yapılır. Eğer yumurtalıklarda bir kist yoksa ve rahmin iç tabakası incelmişse, tedaviye başlanır.Tedavi ne kadar sürer?Tedavi  genelde  10-12  gün  kadar  sürer.  Bu aşamada, belirli aralıklarla ultrason incelemelerine gelmeniz istenir. Bu incelemeler tedavinin sonuna doğru sıklaşır. Yumurtaların yeteri kadar olgunlaştığı kabul edildiğinde, size tarif edilecek bir saatte son bir enjeksiyon yapılır ve bu enjeksiyondan yaklaşık36 saat sonra yumurta toplama işlemi gerçekleştirilir.Ne kadar ilaç kullanmam gerekir?Yumurtalıkları uyarmak için gerekli olan ilaç miktarı, kadının yaşına ve yumurtalık rezervine göre değişir. Genç  yaştaki  kadınlarda  daha  az  miktarlarda  ilaç yeterli olurken, yaş ilerledikçe yumurtalıkları uyarmak için gerek duyulan ilaç miktarı artmaktadır.

Tedavinin iptal edilme olasılığı var mı?

Yumurtalıklardan yeterli seviyede cevap alınamazsa (zayıf  cevap),  yani  başarılı  bir  tedavi  için  gerekli olan  yeterli  sayıda  yumurta  elde  edilemediği durumlarda  tedavi  iptal  edilebilir  ve  daha  sonra farklı bir protokolle yeniden başlanabilir.Yumurta ToplamaOlgunlaşmış yumurtaların ultrason yardımıyla vücut dışına  alınması  işlemine  “yumurta  toplama”  adı verilir. Vajinal ultrason probunun hemen yanından girilen ince bir iğne yardımıyla, yumurta hücrelerinin içinde  bulunduğu  folikül  adı  verilen  keseciklerin içleri  boşaltılır.  Alınan  içerik  hemen  embriyoloji laboratuvarına  gönderilir  ve  sıvı  içindeki  yumurta hücresi alınır. İşlem lokal veya genel antestezi altında yapılabilir.

Yumurtaların döllenmesi işlemi nasıl olur?

Bu, altta yatan infertilite nedenine bağlıdır. Eğer erkek faktörüne bağlı bir infertilite söz konusu ise, bu durumda Mikroenjeksiyon (ICSI) gereklidir. Bu işlem sırasında ‘‘Mikromanipülatör’’ adı verilen bir alet yardımıyla tek bir sperm hücresi yumurta hücresinin içine enjekte edilir. Eğer infertilite kadına bağlı nedenlerden kaynaklanıyorsa, bu durumda klasik Tüp Bebek yöntemi kullanılabilir. Burada, yumurta hücresinin içinde bulunduğu kültür ortamına belli sayıda sperm hücresi eklenerek, spermin doğal yollarla yumurtayı döllemesi beklenir.Embriyolar transfer gününe kadar nerede saklanır?Embriyolar, ‘‘inkübatör’’ adı verilen cihazların içinde saklanır. Bu cihazlar, ortam sıcaklığını ve pH derecesini (asiditesini) insan vücudunu taklit edecek şekilde tutar. Her çiftin embriyoları inkübatörler içinde ayrı odacıklarda saklanır.

Embriyo Transferi

Embriyolar  genelde  yumurta  toplamayı  takip eden 2 ila 6. günler arasında, doktorunuzun uygun gördüğü şekilde rahim içine yerleştirilir. Bu süre içerisinde, inkübatörler içinde, fallop tüpünü taklit eden kültür sıvılarında bekletilir. Embriyo transferi, sakinleştirici  ya  da  anestezi  gerektirmeyen  basit bir işlemdir. Embriyolar önce, ince bir kateter içine yerleştirildikten  sonra,  rahim  ağzından  girilerek rahim  iç  boşluğuna  bırakılır.  Kadının  yaşı,  daha önceki başarısız tüp bebek denemelerinin varlığı ve embriyo kalitesinin düşük olduğu özel durumlarda, transfer edilen embriyo sayısı ikiye çıkartılabilir. Bu transfer politikasıyla çoğul gebelik oranları kabul edilebilir sınırlara düşürülürken, gebelik oranları da en uygun düzeylerde korunur.

Embriyo Dondurma

Tüp Bebek veya  Mikroenjeksiyon yöntemleriyle elde edilen embriyolar dondurularak saklanabilmektedir. Böylece  bir  kez  hormon  tedavisi  almış  ve  yeterli sayıda  yumurta  geliştirilmiş  kadınlarda,  döllenen yumurtaların bir veya iki tanesi rahim içine konulup arta  kalan  diğer  embriyolar  dondurularak,  uzun süre  muhafaza  edilebilmektedir.  Böylece  çiftin istediklerinde  tekrar  çocuk  sahini  olabilmek  için yeniden  tedavi  olmalarına  gerek  kalmaksızın, dondurulmuş embriyolarıyla gebe kalmaları mümkün olmaktadır.

Azospermik Olgularda Sperm Arama

Menisinde  hiç  sperm  olmayan  erkeklerde, testislerde  ya  da  epididim  adı  verilen  sperm kanallarında cerrahi olarak sperm aramak gerekir. Azosperminin  nedeni  tıkanıklık  ise  (spermleri testisten meniye aktaran kanalların tıkalı olması),böyle  bir  durumda  ince  bir  iğne  yardımıyla  bu kanalların içinden sperm alınabilir. Azosperminin sperm üretimindeki bir bozukluktan kaynaklandığı durumlarda  ise  açık  operasyon  tekniğiyle  testis dokusu  içinden  sperm  bulunabilirken,  üretim bozukluğu olan olguların yüzde 40-50’sinde canlı sperm bulunabilir.

Embriyoda Genetik Tanı

Embriyoda genetik tanı, genetik inceleme amacıyla embriyolardan  birkaç  hücre  alınarak  yapılan  bir işlemdir. Bu teknikle bazı kromozom bozuklukları (trizomi,  monozomi,  translokasyon  vb.),  tek  gen bozuklukları  (Akdeniz  anemisi,  Frajil  X  sendromu vb.) saptanabileceği gibi, HLA tiplemesi için de yapılabilir.Koç  Üniversitesi  Hastanesi’nde,  embriyoda  her türlü genetik inceleme yapılabilmektedir.

Embriyo Transferi İptal Olabilir mi?

Bazen  hiçbir  yumurta  döllenmeyebilir  veya embriyolardan hiç birisi transfer edilecek düzeyde gelişmeyebilir.  Bu  durumda  tedavi  embriyo transferi  ile  sonlanmayabilir.  Çoğu  zaman  sorun embriyoların kendilerinden kaynaklanır ve tedaviye baştan başlamak gerekir.

Endoskopik Cerrahi

Kliniğimizde, kapalı ameliyat ya da ayaktan cerrahi olarak  adlandırılan  her  türlü  endoskopik  cerrahi yapılmaktadır.

Histeroskopi

Rahim içine ince bir teleskopla girilerek, rahim içi boşluğunun  değerlendirilmesi  amacıyla  yapılan bir girişimdir. Rahim içinde yer alan miyom, polip gibi kitlelerin çıkartılması, septum ve yapışıklıkların açılması  için  yapılabileceği  gibi,  yalnızca  rahim içinin  değerlendirilmesi  amacıyla  da  yapılabilir. Yapılacak olan girişimin türüne göre, lokal ya da genel anesteziyle yapılır.

Laparoskopi

Karın  boşluğunun  özel  teleskoplarla  gözlenmesi  ve karında  açılan  iki  ya  da  üç  adet  0.5  santimetrelik kesiden girilerek özel aletlerle yapılan ameliyatlardır. Sadece tanı amacıyla yapılabileceği gibi,  yumurtalık kistleri, miyomlar, karın içi yapışıklıklar, dış gebelik gibi pek çok jinekolojik durumda da yapılabilir. Operasyon genel anestezi altında yapılıp hasta aynı gün evine gönderilebileceği gibi, 1 gün hastanede yatırılması da zaman zaman gerekli olabilir. Açık ameliyata göre en büyük avantajı, hastanın normal yaşantısına çok kısa bir zamanda geri dönebilmesidir.

Koç Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nde Verilen Hizmetler

 • Kontrollü ovarian hiperstimülasyon, ultrason ve seri hormon ölçümleri ile hasta takibi
 • Transvajinal yumurta toplama• IVF ya da ICSI fertilizasyon
 • Lazerle destekli yuvalama (assited hatching)• Blastokist transferi (5. gün transferi)
 • Embriyo yapıştırıcısı• Embriyo dondurma
 • Azospermik hastalarda testisten sperm arama (iğne ya da mikro TESE ile)
 • Sperm dondurma ve testis dokusu dondurma
 • Aneuploidi taraması için preimplantasyon genetik tanı
 • Tek gen bozuklukları için PGT• Moleküler bozukluklar için PGT
 • HLA tiplemesi için PGT• In Vitro Maturasyon (IVM)
 • Spermlerin yüksek büyütmede seçilmesi
 • Spermlerin mikroskop altında büyütülerek seçilmesi
 • Embriyo izleme sistemi
 • Yeni nesil genetik analiz
Summary
Adım Adım Tüp Bebek Tedavisi
Article Name
Adım Adım Tüp Bebek Tedavisi
Description
Adım Adım Tüp Bebek Tedavisi konusunda ayrıntılı bilgi almak ve uzman görüşlerini okumak için Sağlık Güncem'i ziyaret edebilirsiniz.
Publisher Name
Koç Üniversitesi Hastanesi
Publisher Logo
Nasıl Hissediyorsun?
Endişe Verici
1
Harika
0
Meraklı
1

© Sağlık Güncem - 2021

 
 
Yukarı Kaydır