Şu Anda Okuyorsunuz
Robotik Cerrahi Nedir?

Robotik Cerrahi Nedir?

Robotik cerrahi insan vücudunda çeşitli ameliyatları yapmak üzere tasarlanmış bir cihazı kullanarak bu ameliyatların cerrahlar tarafından yapılmasıdır. Bu ameliyat robotunun çeşitli parçaları bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi ameliyatı yapmak için kullanılan ve toplam dört koldan oluşan robotun kendisidir. Bu dört kolun bir tanesine kamera bağlanır. Diğer kollara ise makas, doku tutucu ve dikiş atılmasını sağlayan parçalar takılır. Ameliyatı yapacak cerrah bu dört kolu kullanarak konsol adı verilen robotik parçaları kontrol edecekleri bir alanda otururlar. Cerrahlar bu robotu kullanarak ameliyatı gerçekleştirir.

Robotik Cerrahi Hangi Ürolojik Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır?

Robotik cerrahi tedavisi çoğunlukla prostat kanserlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Robotik cerrahi prostat kanserleri dışında, böbrek kanserleri, mesane kanserleri, böbrek üstü bezinin birtakım hastalıkları ve böbrek çıkım yolu darlıklarında da tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Bu hastalıklar daha çok erişkinlerdeki kullanım alanlarıdır. Buna ek olarak çocuk hastalarda da kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.

Böbrek Kanseri Tedavisinde Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi ile üç boyutlu kamera ile büyüterek görüntü altında, cerrahın el hareketlerini bire bir ve yüksek manevra yeteneği ile olası titremeleri ortadan kaldırarak cerrahi işlem gerçekleşmektedir. Bu tedavi yöntemiyle, böbrekteki tümörün çıkarılarak sağlam böbreği kurtarmak mümkün olabilmektedir. Robotik cerrahide böbrekteki tümör çıkarılırken böbreğin sağlam kısmının fonksiyonunu korumak için buz ile karın içinde soğutulabilmektedir.

Mesane Kanseri Tedavisinde Robotik Cerrahi

Mesane kanseri erişkinlerde görülen kanserlerin yaklaşık %5’ini oluşturur ve erkeklerde kadınlara göre üç kat daha sık görülmektedir. Hastalar genellikle hematüri (idrardan kan gelmesi) şikayetiyle başvurmaktadır. Bunun dışında bazı hastalarda sık idrara çıkma, idrarda yanma gibi şikayetler de görülmektedir. Mesane kanseri tedavisinde ilaç tedavilerine cevap vermeyen hastalarda cerrahi olarak mesanenin çıkarılması tercih edilmektedir. Radikal sistektomide mesane dokusu ve karın içindeki ilgili lenf bezleri tamamen çıkartılır. Robotik cerrahi ile barsak dokusunun bir kısmı kullanılarak yeni bir mesane yapılabilir.

Prostat Kanseri Tedavisinde Robotik Cerrahi

Robotik cerrahisi prostat kanserlerinin tedavisinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Cerrahide kullanılan robotun dört kolu vardır. Cerrah tarafından yönetilen bu kollarda yer alan üç boyutlu kamera ile dokular büyütülerek incelenmektedir. Robotik cerrahinin sunmuş olduğu bu büyütme sayesinde, prostata yakın olan damarlar ve sinirler korunur. Böylelikle ameliyat sonrası oluşabilecek komplikasyonlarda robotik cerrahide klasik yöntemlere göre daha az görülmektedir.

Robotik Cerrahinin Avantajları Nelerdir?

  • Robotik cerrahide daha az kanama, daha az komplikasyon, daha ufak kesiler, daha hızlı iyileşme ile hastanın daha çabuk taburcu olabilmesi sağlanır.
  • Robotik cerrahide üç boyutlu ve büyüterek görüntü altında, cerrahın el hareketlerini bire bir ve yüksek manevra yeteneği ile olası titremeleri hasta vücuduna yansıtmadan ameliyat yapılmaktadır.
  • Robotik cerrahi ile idrar tutma ve erkeklik fonksiyonunu kontrol eden sinirler korunabilmektedir.
  • Robotik cerrahiye entegre edilmiş üç boyutlu MR tümör navigasyonu ile ameliyatın başarısı arttırılabilmektedir.
  • Robotik ameliyat sırasında prostat patolojik olarak incelenerek hastalığın durumu hakkında bilgi alınabilmektedir.
  • Robotik cerrahide prostata verilen ICG maddesi ile kanserin yayılabileceği lenf bezleri tespit edilebilmektedir.

Bu yazı Prof. Dr. A. Erdem Canda tarafından hazırlanmıştır.
Daha ayrıntılı bilgi için Koç Üniversitesi Hastanesi Üroloji Bölümü ile iletişime geçebilirsiniz.

Summary
Robotik Cerrahi Nedir? | Sağlık Güncem
Article Name
Robotik Cerrahi Nedir? | Sağlık Güncem
Description
Robotik Cerrahi Nedir? konusunda ayrıntılı bilgi ve uzman görüşlerini almak için Sağlık Güncem'i ziyaret edin.
Author
Publisher Name
Koç Üniversitesi Hastanesi
Publisher Logo
Nasıl Hissediyorsun?
Endişe Verici
1
Harika
7
Meraklı
5

© Sağlık Güncem - 2021

 
 
Yukarı Kaydır