Biz Kimiz?

Bu blogtaki tüm içerikler Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları doktorları tarafından hazırlanmıştır.

Vehbi Koç Sağlık Kuruluşları Hastaneleri

Amerikan Hastanesi

Amerikan Hastanesi, Vehbi Koç Vakfı bünyesinde kar amacı gütmeyen özel bir sağlık kurumudur.

Doktor, hemşire ve sağlık çalışanları, sahip olduğu tanı ve tedavi teknolojileri, idari sistem ve süreçleriyle sağladığı hasta bakım kalitesini 92 yıldır Kuzey Amerika standartlarında yaşatan Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi, ülkemizde sağlık sektörünün gelişmesinde kilit rol oynamaktadır.

Koç Üniversitesi Hastanesi

Koç Üniversitesi Hastanesi, Eylül 2014’te Koç Üniversitesi’nin eğitim ve araştırma hastanesi olarak faaliyete geçmiştir. 2016 yılı itibariyle hastane, kapasitesini 404 tek kişilik yatan hasta odasına ve 73 yoğun bakım ünitesine (366 yetişkin ve 111 pediatrik) yükseltmiştir. 16 operasyon ve 14 müdahale odası ile 4000’den fazla operasyon gerçekleştirilmiştir.

Amerikan Tıp Merkezi

Amerikan Tıp Merkezi Vehbi Koç Vakfı sağlık kuruluşlarının bir parçası olarak 1997 yılında kurulmuştur.

Amerikan Tıp Merkezi 22 muayene odası, klinik laboratuvar, tıbbi görüntüleme kliniklerine ek olarak 2 ameliyathane ve 8 gözlem yatağıyla yatış gerektirmeyen cerrahi müdahaleleri de gerçekleştirebilecek donanıma ve son teknolojiye sahiptir.

Bodrum Amerikan Hastanesi

20 yılı aşkın bir süredir Bodrumluların güvendiği sağlık ekibi, Amerikan Hastanesi’nin kalite standartları, deneyimli tıbbi ve idari kadrosuyla birleşerek Bodrum Amerikan Hastanesi’ni de ustalık ve mükemmellik merkezi haline dönüştürecek.