Kategori - Kanser

Kanser ve şeker ilişkisi

İhtiyaç fazlası şeker tüketiminin sağlıklı olmadığı biliniyor. Şeker ağırlıklı beslenmenin birçok hastalık ile ilişkisini gösteren sayısız çalışma bulunuyor. Kanser de...

Talasemi Akdeniz Anemisi nedir?

İnsanlarda oksijen, kana kırmızı rengini de veren hemoglobin (Hb) vasıtası ile taşınır. Erişkinlerdeki ana hemoglobin iki alfa ve iki beta olmak üzere dört ayrı globin...