Kategori - Kanser

Talasemi Akdeniz Anemisi nedir?

İnsanlarda oksijen, kana kırmızı rengini de veren hemoglobin (Hb) vasıtası ile taşınır. Erişkinlerdeki ana hemoglobin iki alfa ve iki beta olmak üzere dört ayrı globin...